KOČIĆEV VIJENAC LOSE TO WIN

3,11,20.11. Prijavljeni igrači učestvuju na istim aparatima sa istim kreditom, na istom betu. Svi u istom trenutku pokreću igru na AUTO START i igrač koji prvi potroši kredit osvaja nagradu.

Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne