Impressum

„RSA GAMING“ d.o.o. Banja Luka

Adresa: Petra Kočića 63, 78000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 250 610
Fax: +387 51 250 611

Matični broj (MB): 11049591
Društvo registrovano u: Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Poreski identifikacioni broj (JIB): 4402983120003

Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne