Uslovi korišćenja sajta

Dobro došli na sajt ADMIRAL-a u Republici Srpskoj! Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja prije korišćenja našeg vebsajta, ili postavljanja sadržaja u bilo kojoj formi, odnosno medija za objavljivanje na sajtu. Nastavljanjem posjete našem sajtu, odnosno postavljanjem sadržaja za objavljivanje na našem sajtu, slažete se sa sadržajem i prihvatate u potpunosti ove Uslove korišćenja. Mi zadržavamo pravo izmjene ovih Uslova korišćenja u bilo kojem trenutku, a Vi se slažete da ste obavezni i za poštovanje tih izmjena i promjena. Osim ukoliko se eksplicitno ne navede drugačije, bilo koje nove karakteristike i funkcionalnost (uključujući, bez ograničenja, video i slične projekte) koji unapređuju i poboljšavaju kvalitet našeg sajta, takođe će predstavljati predmet ovih Uslova korišćenja. Najnovije izdanje ovih Uslova korišćenja možete pogledati u bilo koje vrijeme na www.admiralclub.ba. ADMIRAL u Republici Srpskoj je zaštićen brend kompanije „RSA GAMING“ d.o.o. Banja Luka i sa njom povezanih pravnih lica. 

  1. Možemo da prekinemo ili suspendujemo Vaše korišćenje našeg vebsajta: Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku, odnosno s vremena na vrijeme, modifikujemo ili prekinemo, privremeno ili trajno, naš sajt (ili bilo koji njegov dio) sa ili bez najave. Vi se slažete da ADMIRAL u Republici Srpskoj, odnosno bilo koje pravno lice s njim u vlasničkoj vezi, neće biti odgovorni Vama ili nekoj drugoj strani za takve izmjene, obustave ili prekide na našem sajtu. Pored toga, zadržavamo pravo da prekinemo Vaš pristup našem sajtu iz bilo kog razloga, kao i da preduzmemo sve druge aktivnosti za koje, po sopstvenom nahođenju, smatramo da su u interesu nas i naših posjetilaca i klijenata.
  2. Mi smo jedini vlasnici ovog sajta, cjelokupnog sadržaja i svih autorskih prava koja se na njemu nalaze; Vi nam predajete određena prava kad nam podnesete sadržaj:

(a) Naš sajt (uključujući sve tekstove, fotografije, softver, grafiku, video i audio sadržaj koji se nalazi na našem sajtu) jeste zaštićen relevantnim odredbama pravnih propisa koji regulišu autorska i prava intelektualne svojine, kao djelo ili kompilaciju zaštićenu pravnim propisima koji regulišu autorska i prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, i mi  imamo i zadržavamo sva vlasnička i druga prava s tim u vezi. Svi pojedinačni članci, tekstovi, blogovi, video sadržaj i ostali elementi koji se nalaze na našem sajtu su takođe naše zaštićeno vlasništvo, i mi imamo sva prava s tim u vezi. Vaša obaveza jeste da poštujete sva naša navedena prava, a koja su ujedno Vaše obaveze i ograničenja.

(b) Postavljanjem ili podnošenjem sadržaja na našem sajtu (bez obzira na oblik ili medij u vezi sa takvim sadržajem, bilo da je riječ o tekstu, video sadržaju, fotografijama, audio sadržaju ili nekom drugom formatu), dajete nama, našim partnerima, agentima i trećim licima koja su u ugovornom odnosu sa nama, pravo da prikazujemo ili objavljujemo taj sadržaj na našem sajtu (bilo u formi u kojoj ste taj sadržaj uputili, odnosno u izmjenjenoj ili dorađenoj formi), pravo da čuvamo taj sadržaj, kao i da isti koristimo u promotivne i marketinške svrhe, kao i da distribuišemo takav sadržaj i koristimo taj sadržaj za promotivne i marketinške svrhe. Bez ograničavanja prethodno navedenog, u vezi sa video sadržajem koji nam eventualno budete dostavljali, s vremena na vrijeme, Vi razumijete i prihvatate da, osim ukoliko se drugačije ne dogovorimo sa Vama, mi možemo izvršiti, ili možemo dozvoliti posjetiocima našeg vebsajta, sastavljanje, mijenjanje ili modifikovanje video sadržaja koji postavite na naš vebsajt, odnosno da možemo stvarati derivativna djela od tog video sadržaja, bilo samo na osnovu tog video sadržaja, bilo u kombinaciji sa drugim video sadržajima, a Vi (osim ukoliko se drugačije ne dogovorimo) nećete imati bilo kakvih prava u vezi sa tim, a mi i subjekti kojima mi to odobrimo hoćemo imati pravo da taj sadržaj prikazujemo i objavljujemo (kao i izmjene, modifikacije i izvedbe u vezi sa tim sadržajem) u svako vrijeme. S druge strane, Vama je zabranjeno da postavljate ili prenosite na ovaj vebsajt ili sa njega bilo kakav materijal i sadržaj koji ima nezakonit, prijeteći, klevetnički, opseni, pornografski ili drugi karakter koji je protivpravne prirode.

  1. Vaša prava ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava povrijeđena: Ako ste vlasnik autorskih prava ili agent vlasnika autorskih prava, i smatrate da neki od naših sadržaja narušava Vaša autorska prava, molimo Vas da nas kontaktirate koristeći elektronsku formu koja je dostupna na našoj stranici “KONTAKT”.
  2. 4. Vaše korišćenje našeg sadržaja je ograničeno:

(a) Ukoliko nije izričito dozvoljeno, ne možete kopirati, reprodukovati, distribuisati, objavljivati, ulaziti u bazu podataka, prikazivati, izvoditi, mijenjati, stvarati izvedena djela iz našeg originalnog sadržaja, prenositi ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji dio našeg sajta ili sadržaja na njemu, osim ako Vam je to dozvoljeno na način definisan u članu 4 (b), kao i u slučaju štampanja jedne kopije sporadičnih članaka od Vašeg ličnog interesa i isključivo za Vašu ličnu upotrebu, bez otkrivanja i prosljeđivanja tog sadržaja trećim licima. Bez ograničavanja prethodno navedenog (ali što podliježe članu 4 (b)), ne smijete distribuisati bilo koji dio ovog sajta ili bilo koji sadržaj na ovom sajtu preko bilo koje mreže, uključujući, bez ograničenja, lokalnu mrežu, ili prodati ili ponuditi taj sadržaj na prodaju. Pored toga, ovi podaci ne mogu da se koristi za izgradnju bilo kakve baze podataka.

(b) Kao što i mi, s vremena na vrijeme, eventualno koristimo sadržaj iz drugih izvora kako bismo podržali objave i artikle iz tih izvora, mi poštujemo pravo drugih na „pravično korišćenje“ („fair use“) sadržaja koji se nalazi na našem sajtu; Vi možete, s vremena na vrijeme, da koristite sadržaj na ovom sajtu predviđen u tu svrhu, uz poštovanje principa „pravičnog korišćenja“. Shodno tome, pod tim uslovima, možete postaviti link ili kopirati članke objavljene na našem sajtu ISKLJUČIVO uz odgovarajuće navođenje izvora članka (URL članka koji je objavljen na sajtu admiralclub.ba). 

(c) Mi izrazito vodimo računa o integritetu našeg sajta, kad je riječ o postavljanju sadržaja od strane trećih lica, a koji se sastoji u reklamiranju ili drugim sadržajima koje mi nismo odobrili da budu postavljeni uz sadržaj na našem sajtu. Ni Vi, niti treća lica nemate pravo koristiti sadržaje na našem sajtu na bilo koji način koji ugrožava, ometa ili na bilo koji drugi način krši naša prava, uključujući i ne ograničavajući se na autorska prava.

  1. Vi ćete biti odgovorni za bilo koju štetu koju pretrpimo usljed Vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja: Prihvatate da obeštetite ADMIRAL u Republici Srpskoj i sve njegove partnere, povezana pravna lica, direktore, članove Uprave, menadžere, zaposlene, vlasnike i  zastupnike od svih gubitaka, troškova i šteta, uključujući razumne troškove advokata, a koji nastanu kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Vas ili Vaših zastupnika ili drugih lica koja su djelovala u Vaše ime ili po Vašem nalogu. Mi zadržavamo pravo da preduzmemo bilo koju radnju na koju smo ovlašćeni članom 6. U takvom slučaju, Vi ćete nam omogućiti saradnju koja će u razumnoj mjeri biti zahtijevana od Vas.
  2. Vaše korišćenje našeg vebsajta predmet je određenih ograničenja: Naš vebsajt dostupan je za korišćenje u stanju u kojem se nalazi („as is“). Mi ne garantujemo da na našem sajtu neće biti smetnji i grešaka. Na njemu mogu da se pojave kašnjenja, propusti, prekidi i nepreciznosti u vijestima, informacijama ili na drugom sadržaju na sajtu. Takođe, mi ne garantujemo na bilo koji način, eksplicitno niti implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se, za informacije, proizvode i usluge koji su dostupni, reklamirani ili prodavani putem našeg sajta. Mi ne dajemo bilo kakve prikaze i predstavljanja, odnosno ne odgovaramo za preciznost, potpunost, blagovremenost niti pouzdanost bilo kojeg savjeta, mišljenja, tvrdnje ili nekog drugog sadržaja ili baze podataka prikazanog, postavljenog ili djeljenog putem našeg sajta ili dostupnog putem linkova na našem sajtu. Mi zadržavamo pravo da popravimo bilo koju grešku ili propust na našem sajtu. Iako namjeravamo da redovno preduzimamo razumne mjere da bismo spriječili viruse, „crve“, „Trojanske konje“ i druge destruktivne programe na našem sajtu, ne garantujemo da naš sajt ili sadržaji koji mogu biti preuzeti sa našeg sajta ne sadrže takve programe. Takođe, mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu prouzrokovanu takvim programima. Ako se oslanjate na naš sajt i bilo koji sadržaj na njemu, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost i rizik. Naš sajt može sadržavati različite kombinacije teksta, fotografija, audio-vizuelnog materijala, mišljenja, tvrdnji, činjenica, članaka, tržišnih podataka ili drugih informacija koje smo stvorili mi ili druga lica. Zavisno od broja izvora sa kojih sadržaj na našem sajtu bude postavljen, kao i od mogućnosti za probleme sa internet brzinom, konekcijama i sličnim poteškoćama, moguće je da se pojave prekidi, propusti ili nepreciznosti u takvom sadržaju. S tim u vezi, takav sadržaj, uključujući i tržišne podatke i informacije, jedino je za Vašu ličnu upotrebu i na njega se ne treba oslanjati u bilo koju drugu svrhu. Takav sadržaj nije namijenjen u svrhu poreskih ili investicionih savjeta i ne pomaže pri kupovini ili prodaji, niti bilo kakvoj investicionoj sigurnosti. Informacije kreirane od strane drugih lica do kojih možete doći na našem sajtu ili putem linkova na drugim sajtovima, nisu usvojene niti odobrene s naše strane i predstavljaju odgovornost tih drugih lica. 
  3. 7. Nismo odgovorni za „linkovane“ sajtove: Mi nismo odgovorni za sadržaj i usluge na drugim sajtovima i servisima koji mogu biti povezani linkovima sa našim sajtom. Budući da mi nemamo bilo kakvu kontrolu nad tim sadržajem i uslugama, Vi prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni za dostupnost takvih eksternih servisa, kao i da mi ne odobravamo i da nismo odgovorni za njihov sadržaj, preciznost, kvalitet, odnosno za promociju, proizvode i druge materijale dostupne na tim servisima. Vi i ubuduće prihvatate i slažete se da mi nismo odgovorni na bilo koji način, direktno i indirektno, za bilo koju štetu ili gubitak prouzrokovan ili povezan sa korišćenjem ili uzdanjem u bilo koji sadržaj, proizvod ili uslugu dostupnu na tim servisima. 
  4. Mi možemo biti zakonski prinuđeni da prezentujemo određene informacije: Slažete se da ćemo u slučaju da dobijemo poziv, odnosno nalog izdat od strane suda ili od strane nekog drugog zakonom ovlašćenog državnog, odnosno republičkog organa, mi, u skladu sa takvim na zakonu zasnovanim pozivima, bez vašeg pristanka ili prethodnog obavještenja, moći predati nadležnim organima Vašu IP adresu, korisničko ime, ime, IP lokaciju ili druge informacije koje budu u tom smislu tražene od nas. 
  5. Naša odgovornost prema Vama je ograničena: ADMIRAL u Republici Srpskoj, naše filijale, pravna lica u vlasničkom odnosu sa nama, članovi Uprave, menadžeri, zaposlenici, vlasnici i zastupnici nisu odgovorni za slučajne, indirektne, posljedične, posebne, kaznene ili slične štete bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se, na izgubljeni prihod ili profit, gubitak posla ili gubitke podataka, a što bi sve eventualno na bilo koji način bilo u vezi sa ovim sajtom, kao niti za bilo koji zahtjev, gubitak ili povredu na osnovu grešaka, propusta, prekida ili drugih netačnosti na našem sajtu (uključujući, ali ne ograničavajući se, na posljedice kršenja bilo kakve garancije ovih Uslova korišćenja). Svaki zahtjev protiv nas će biti ograničen na iznos koji ste Vi uplatili, ukoliko ste uplatili nešto na prvom mjestu, za korišćenje našeg sajta.
  6. Svaki eventualni spor između nas će biti regulisan zakonima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine: Ovi Uslovi korišćenja podliježu zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te će se u tom smislu primjenivati u slučaju spora, nezavisno od sukoba zakona različitih država. Nastavljajući da koristite naš sajt, prihvatate se obaveze striktnog poštovanja ovih Uslova korišćenja. 

Maj 2020, Banja Luka

Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne