Kozarska Dubica KARTE

Promocija aktuelna: 4, 18.9. , od 19 do 21h, izvlačenje nagrade u 19, 20 i 21h.  Da iz špila izvučeš kartu i osvojiš nagradu u našem klubu, možeš tokom određenog sata, svakog dana. Istu priliku tada imaju svi igrači koji su u klubu. Nagradu osvaja igrač koji izvuče najveću kartu.

Games for the world
Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne