KARTE TREBINJE

Promocija aktuelna: 1, 8, 15, 22, 29.10. Izvlačenje nagrade u 11, 15 i 17h.  Da iz špila izvučeš kartu i osvojiš nagradu u našem klubu, možeš tokom određenog sata, svakog dana. Istu priliku tada imaju svi igrači koji su u klubu. Nagradu osvaja igrač koji izvuče najveću kartu.

Games for the world
Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne