ISTOČNO SARAJEVO LOSE TO WIN

3,12,17,24.03.2024. Prijavljeni igrači učestvuju na istim aparatima sa istim kreditom, na istom betu. Svi u istom trenutku pokreću igru na AUTO START i igrač koji prvi potroši kredit osvaja nagradu.

Sadržaj stranice je namijenjen isključivo punoljetnim osobama. Da li imate više od 18 godina?
Da Ne